sm123

Står du i den triste situation at en du kender, er gået bort og du står tilbage med ansvaret for huset? Det kan være meget svært at holde styr på alle de juridiske pligter og procedure, der følger, når man skal have styr på dødsboet.

Du kan derfor drage fordel af en dødsboadvokat til at hjælpe dig med alt det praktiske og det juridiske arbejde.

Hvad kan en dødsboadvokat hjælpe med?

  • Rådgivning om korrekt valg af skifteform.
  • Udarbejdelse af åbningsstatus og sørger for rettidig afsendelse til skifteretten.
  • Når det er nødvendigt, indhenter advokaten vurderinger af boets aktiver, altså laver en vurdering på værdien af fast ejendom og biler.
  • Tager imod kreditorernes krav mod boet og sørger for korrekt betaling af afdødes gæld. Før arven kan opgøres, skal boets gæld betales, så arven til sidst kan fordeles mellem arvingerne.
  • Sørger for korrekt fordeling af arven i overensstemmelse med arvelovens regler samt eventuelle testamenter.
  • Hjælper med salg af boets aktiver, herunder køretøjer, fast ejendom med videre. En advokat kan også hjælpe med udlæg af fast ejendom til en eller flere arvinger.
  • Giver rådgivning om valg af skæringsdag og i så henseende særligt i forbindelse med skattepligtige boer, hvor skæringsdagen kan være afgørende. Desuden rådgives der om boets skattemæssige forhold, hvis boet er skattepligtigt herunder udarbejdelse af eventuel selvangivelse for boet.
  • Foretager beregning af boafgiften og eventuel skat. Advokaten sørger for fremsendelse til både Skat og skifteretten samt korrekt betaling af specifikke afgifter. Typisk betales afgiften af de kontante midler i boet, men har arvinger fået udlagt aktiver til sig, skal disse muligvis betale afgiften kontant.
  • Advokaten vil sørge for at frister i dødsboet overholdes, således man undgår, at skifteretten træffer afgørelse om, at boet overgår til bobestyrerbehandling.

Testamente pris og anbefaling

Der er mange forskellige former for testamenter og priserne kan variere meget. Du kan selv lave et testamente, men du rådes til at få en professionel advokat til at hjælpe dig, så alt er juridiske korrekt og testamentet bliver fuldt op på.

Hvis du gerne vil læse mere om testamente pris, så kan du klikke på linket.

Hvis du gerne vil læse mere omkring dødsboadvokater, dødsbo eller gerne vil have noget mere assistance, så kan du klikke på nedenstående link, der vil give dig 3 uforpligtende tilbud, hvor du kan vælge den, der passer dig bedst.

Få 3 tilbud på JUF